Uvjeti Korištenja

Ante-Mate d.o.o., omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja internet stranica ante-mate.hr, u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Smatra se da su korisnici internet stranica ante-mate.hr i svih pridruženih stranica u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja, molimo Vas da ne pristupate našoj internet lokaciji i ne koristite naše sadržaje. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za uvjete korištenja, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na e-mail adresu ante-mate@ante-mate.hr.

Ante-Mate d.o.o. zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida sadržaj ovih Uvjeta korištenja, i to bez obveze prethodne najave i/ili upozorenja. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje naših internet stranica predstavlja Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Ante-Mate d.o.o.  izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranica ante-mate.hr na način i/ili u svrhe, kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis, koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Preuzimanje i ispis bilo kojeg materijala i/ili sadržaja dostupnog na internet stranicama ante-mate.hr, te pregled takvih materijala i sadržaja moguće je samo u osobne svrhe.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela, bez izričitog pismenog dopuštenja Ante-Mate d.o.o. i drugih nositelja autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaji i usluge na internet stranicama ante-mate.hr zaštićeni su autorskim pravima, koja ili pripadaju društvu Ante-Mate d.o.o. ili su ustupljena istom društvu kao pravo iskorištavanja autorskih prava pripadajućih autorskih djela.

Sadržaji (fotografije, slike, video, tekstovi i sl.) na internet stranicama ante-mate.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati niti na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka Ante-Mate d.o.o.

Sadržaji objavljeni na internet stranicama ante-mate.hr mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika, i to uz poštivanje slijedećih uvjeta:

- korisnik se smije koristiti sadržajima jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava društva Ante-Mate d.o.o. i trećih osoba;
- korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama, bez prethodnog pisanog pristanka društva Ante-Mate d.o.o.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Ante-Mate d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica ante-mate.hr.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da Ante-Mate d.o.o. nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim za slijedeće:

- za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima internet stranica ante-mate.hr;
- za učinak, koji sadržaj i usluge na internet stranicama ante-mate.hr imaju ili bi mogli imati na korisnike;
- za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na internet stranicama ante-mate.hr;
- za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na internet stranicama ante-mate.hr.

Ante-Mate d.o.o. nije odgovoran korisniku niti trećim osobama za štetu, bilo imovinsku, bilo neimovinsku, koja je povezana s korištenjem sadržaja i uslugama na internet stranicama ante-mate.hr. Prihvaćanje odricanja od odgovornosti Ante-Mate d.o.o., nužan je preduvjet korištenja sadržaja i usluga internet stranica ante-mate.hr.

Ante-Mate d.o.o. ne garantira korisnicima da će internetske stranice i usluge ante-mate.hr funkcionirati bez pogrešaka i prekida.

DRUGE INTERNET STRANICE

Internet stranice ante-mate.hr može sadržavati i veze s drugim internet stranicama (linkovi), koje su kreirale treće osobe. Ante-Mate d.o.o. nema nadzor na navedenim internet stranicama, te se stoga potpuno odriče svake odgovornosti za sadržaj na internet stranicama, koje su kreirale treće osobe.